Vreemdelingenrecht & interculturele communicatie

De Vreemdelingenwet, Wet Inburgering en de Rijkswet op het Nederlanderschap. Zonder dat je hoeft te weten wat er in deze wetten staat, raken we de belangrijkste onderdelen aan in een training over het vreemdelingenrecht. Na deze training lees je de belangrijkste informatie van een vergunning af, begrijp je de samenhang van verschillende verblijfsrechten binnen een familie en weet je wat het verschil is tussen regulier- en asiel migratierecht.

In een verdiepende sessie bespreken we tevens tegen welke knelpunten lopen nieuwkomers aan op het terrein van onder andere gezondheidszorg, onderwijs en rechtsbijstand. Kan een verlangen naar diversiteit inclusie uitsluiten? Hoe herken je stereotypering? En welke culturele waarden hebben invloed op dagelijkse communicatie en interactie? Die vragen beantwoorden we samen! Ready?